wcs

missmyasoflyy:

@MISSMYA on the set of “Girls dem Sugar”

Save The Last Dance (2001)

my baby

On the set of Nicki Minaj’s “Chiraq” video